Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: «Գուտտենբերգ» գրախանութ. մանկական գրադարան
Publisher (standardized): տպ. Նվարդ Աղանյանի
Publisher (as it is on book): Էլէկտրատպ. օր. Ն. Աղանեանի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1912
Notes: Նկարագրված գիրքը չունի շապիկ և տիտղոսաթերթ: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին և վերջին էջերից: Տպագրության վայրի, տպարանի և թվականի մասին տվյալները վերցված են բնագրի վերջից: Բնագրի վերջում՝ Դիմել՝ Тифлисъ, книжный магазинъ "Гуттенбергъ" Г. И. Галустяну. Ռ. Իշխանյանն իր «Հայ մատենագիտության պատմության» Բ հատորի 361-րդ էջում նշում է. «Գուտենբերգ գրախանութի գրացուցակները այբբենական կառուցվածք ունեն, թեև գրքերի նկարագրությունները միշտ չէ, որ կարող են բավարար համարվել (չեն նշվում, օրինակ, գրքերի հրատարակության թվականները)»: Ռ. Իշխանյանն իր «Հայ մատենագիտության պատմություն»-ում չի հիշատակում սույն 1912 թ. գրացուցակի մասին:
Շարվ. 13x9 սմ։
20 էջ։
File size: 2,93 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia