Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Լըմետր, Ժիւլ
Title: Գթութիւն
Publisher (standardized): տպ. Ա. Քութաթելաձեի
Publisher (as it is on book): Արագատիպ Ա. Քութաթելաձէի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1904
Notes: Թարգմ. օր. Նուարդ Աղանեանց: Հրատարակութիւն «Լումայ»ի խմբագրութեան Գ:
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարվել է շապիկից: Շապիկին՝ զարդանկար: Ա. Ղազիկյանը (էջ 532-ում) նշել է հեղինակ` Դիկմէլ Ֆ., տպագրության թվականը` հարցականով, առանց տպագրության վայրի, տպարանի և էջերի քանակի:
Շարվ. 13X8 սմ սմ։
17 էջ ։
File size: 5.13 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia