Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Վանցեան, Գրիգոր
Title: Գրպանի ուղղագրութիւն
Publisher (standardized): տպ. Հերմես ընկերության
Publisher (as it is on book): Ելեքտրա. տպարան «Հերմէս» Ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1906
Notes: Բ տպագրութիւն:
Բնագիրը հայերեն և ռուսերեն: Տպագրության թվականը վերցված է բնագրի վերջից:
Շարվ. 10X7 սմ։
32 էջ։
File size: 10.9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia