Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Գորկի, Մաքսիմ
Title: Գարնանային մեղեդիներ
Publisher (standardized): տպ. Վերածնության
Publisher (as it is on book): Տպարան ՚՚Վերածնութիւն՚՚-ի
Place (standardized): Ռուսչուկ
Place (as it is on book): Րուսչուք
Year of Publication: 1904
Notes: Սեբաստիա Արամ Ակինեան գրավաճառ-կազմարար։ Թարգմ. Ահրիման: Հրատ. «Ընկեր» մասնաճիւղի N 2: (Հնչ. Յեղ. Սօց. Դեմօկ. Կ.-թիւն): Ա. Ղազիկյանը նշել է առանց տպագրության վայրի և թվականի: Տպակից է՝ Կեանքի դիմաց (1904), Ազգերի մայիսեան տօնը (1904), Մի՛ գաղթէք (1913) գրքերին։ Ալիգատ 3-ը կրկնվում է՝ Գարնանային մեղեդիներ N 2, Րուսչուք, 1904։
Շարվ. 9x6 սմ։
16 էջ։
File size: 3․80 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia