Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Աթանասեան, Յարութիւն Գ.
Title: Գրահաշիւ: Հտ. Ա
Publisher (standardized): տպագր. Նշան Պերպերյան եւ որդի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Ն.Պէրպէրեան եւ որդի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1904
Notes: Հատոր Ա. Ներածութիւն, ամբողջական քանակութիւնք, կոտորակներ, կարողութիւնք, արմատներ, արմատականներ եւ հաւասարութիւնք Ա. եւ Բ. աստիճանի: Դպրոցներու եւ ինքընտել ուսանողներու համար:
Տիտղոսաթերթին` օտարալեզու գրություն: Շապիկի վրա` 1905:
Շարվ. 17 սմ։
385, 3 չհ. էջ։
File size: 51.8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia