Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Մուհամմէտ
Title: Գուրան
Publisher (standardized): տպ. Իրավունք
Publisher (as it is on book): Տպարան «Իրաւունք »
Place (standardized): Վառնա
Place (as it is on book): Վառնա
Year of Publication: 1912
Notes: Արաբատառ բնագրին եւ Գազմիրսքիի` Ամիրխանի եւ այլ հեղինակաւոր արաբագէտներու թարգմանութեանց առաջնորդութեամբ հայերէնի վերածեց Յակոբ Գուրպէթեան: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ. 15,5x8,5 սմ։
ԺԴ, 654 էջ։
File size: 143 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia