Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Խաչկոնց Դաւիթ
Title: Դուն պիտի ըլլաս բարոյագէտ, տնտեսագէտ, օրէնսգէտ
Publisher (standardized): տպագր. Հակոբ Մաթեւոսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1907
Notes: Բարձրագոյն դասընթացք: Երկամեայ շրջան: 1. Բարոյագիտութիւն: 2. Տնտեսագիտութիւն: 3. Գործնական օրէնսգիտութիւն: Հրատարակութիւնք Պ. Պալենց գրատան:
Շապիկի վրա` «Բարոյագէտ, տնտեսագէտ, տանտիկին: Աղջկանց բաժին»:
Շարվ. 15x9 սմ։
Թ, (10-241), 1 չհ. էջ։
File size: 63.7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia