Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Դաւիթ Լիվինկսթընըն թէրճէմէ ի հալը
Publisher (standardized): Պայպլ Հաուսի Միւշթէրէք իւլ Մէնֆաա
Publisher (as it is on book): Միւշթէրէք իւլ մէնֆա'ա օսմանլը մաթպա'ասը
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլ
Year of Publication: 1913
Notes: Դաւիթ Լիվինգստոնի վարքը: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Թվայնացվել է Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան գրադարանի օրինակը: Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Շարվ. 13x8 սմ։
89, 1 չհ. էջ, նկ., 1 թ. դիմանկար:
File size: 149 MB
Holdings: Turkey, Istanbul, Atatürk Library
Year and Place of Digitization: 2020, Atatürk Library
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Atatürk Library