Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Թորոսեան, Զարեհ
Title: Դպրոցի գիրքը մանկապարտէզի համար
Publisher (standardized): Տպագր. Զարեհ Պերպերյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Նշան Կ. Պէրպէրեան
Place (standardized): Առանց տպագրության վայրի
Year of Publication: 1904
Notes: Առաջին մաս Այբբենարան՝ բառեր ու կարճ խօսքեր: Երկրորդ մաս Ընտիր ընթերցումներ՝ բացատրուած եւ ճոխ պատկերներով զարդարուած: Յօրինեց Զարեհ Թորոսեան:
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց տպարանի և էջերի քանակի:
Շարվ. 14X9 սմ։
Է, 61, 2 չհ. Էջ, նկ.։
File size: 9.13 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia