Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Բաբայեան Լեւոն
Title: Դասագիրք ընդհանուր աշխարհագրութեան
Publisher (standardized): տպ․ Հերմես
Publisher (as it is on book): Տպարան Հերմէս
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1911
Notes: Երկրորդ մաս։ Ասիա, Ամերիկա, Աֆրիկա եւ Աւստրալիա։ (5-րդ տարւայ դասընթաց)։ Բազմաթիւ նկարներով։ Երկրորդ պատկերազարդ եւ բարեփոխած տպագրութիւն։ Կազմեց Լեւոն Բաբայեան։
Շապիկին նշում՝ «Հրատարակութիւն «Հերմէս» Տպարանի»։ Շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ քարտեզի ուրվապատկեր: Առաջաբանը՝ Լ․ Բաբայեանի։
Շարվ. 18x11,5 սմ։
148 էջ, նկար, քարտեզ։
File size: 33,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2023, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library of NAS RA