Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Ահօ Իւհաննի
Title: Երկու նովելլա
Publisher (standardized): տպ. Հերմես
Publisher (as it is on book): Տպարան «Հերմէս»
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1904
Notes: Գերմ. թարգմ. Լ. Բաբայեան: (Արտատպած «Մշակ» լրագրից): Շապիկը՝ նկարազարդ, շապիկի վերջերեսին՝ թարգմանչի տպագրած գրքերի ցանկը:
Շարվ. 12,5X7 սմ։
27 էջ ։
File size: 4.54 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia