Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Ատրպետ
Title: Երկերի ժողովածու: Հ. 1
Publisher (standardized): տպ. Հայոց առաջնորդական
Publisher (as it is on book): Ատրպատականի հայերի Թեմական արագատիպ
Place (standardized): Թավրիզ
Place (as it is on book): Թաւրիզ
Year of Publication: 1904
Notes: Հատոր առաջին: Պատկերներ թուրքահայերի կեանքից: Արտատպութիւններ: Տիտղոսաթերթին՝ Վաղամեռիկ Եղիսաբէթ Միրզաբէգեանցի յիշատակին: Թավրիզում 1904 թ. տպագրվել են Ատրպետի «Երկերի ժողովածուի» հատորները, սակայն միայն վեցերորդ հատորից սկսած է տիտղոսաթերթին տպագրված «Երկերի ժողովածու, հատոր վեց», որի հիման վրա էլ կատարվել է մատենագիտական նկարագրությունը: Երկերի ժողովածուի մասին տեղեկություն քաղում ենք նաև երկրորդ հատորի շապիկի վերջերեսին տպագրված բաժանորդագրության հայտարարությունից: «Հայ գիրքը 1901-1920 թթ.» մատենագիտության մեջ գիրքը նկարագրվել այսպես. «Պատկերներ թուրքահայերի կեանքից, հատոր առաջին»: 1-7-րդ հատորները տպագրվել են Թավրիզում, իսկ 8-12 հատորները՝ Ալեքսանդրապոլում:
Շարվ. 15x10 սմ։
272 էջ։
File size: 18,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia