Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Բուդուղյան, Ա.
Title: Երեխաների առողջապահութիւնը
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Year of Publication: 1902
Notes: Գրքում էջակալությունը չի երևում, կտրված է: Տպակից է՝ Գերեզմանք երիտասարդաց կամ․․․ (1882), Գինովութիւն (1898), Կէս-բժշկական խօսակցութիւններ (1904), Թոքախտի վրայ կենսական ծանօթութիւններ (1905), Առողջութեան գաղտնիքը (1911), Մարմնամարզութիւն։ 25 պատկերներով (1901), Ի՞նչ է կաշու հիւանդութիւնը (1902), Ժողովրդական առողջապահութիւն (1908) գրքերին:
Հայաստանի ազգային գրադարանի միակ օրինակը շապիկ և տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը ամբողջացվել է գրքի վրա առկա ձեռագիր գրությամբ և «Հայ գիրքը 1901-1920 թթ.» մատենագիտության տվյալներով:
Շարվ. 14x9 սմ։
Զ, (7-70) էջ։
File size: 12.6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia