Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Բալասանեան, Գրիգոր
Title: Երկու պահլաւան
Publisher (standardized): տպ. Հերմես ընկերության
Publisher (as it is on book): Տպարան «Հերմէս»
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1904
Notes: (Սասունի հիմնադիրները): Դիւցազներգական-պատմական պօէմ: «Սասմայ ծռերի յուշիկներից»: (Արտատպուած «Լումայ» գրական հանդիսից: Հրատարակութիւն Լեւոն Սարիբէգեանի):
Շարվ. 13X7 սմ։
32 էջ։
File size: 8.09 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia