Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Գալայճեան, Կարապետ
Title: Եղեռնին զոհը
Publisher (standardized): տպ. Կոհակ
Publisher (as it is on book): Տպարան «Կոհակ»
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1914
Notes: Պատկեր իրական կեանքէ 1913-1914: Տիտղթ. վրա զարդ:
Շարվ. 14x9 սմ։
Տպակից է` Կարմիր ճամբուն վրայ; Ապտ-Իւլ-Համիտի վերջին խաղը; Տիպար մարդիկ; Բերայի գիշերները; Վերջալոյսի հծծիւններ; Օսմանեան կայսրութեան անկման պատմութիւնը; Սեւ հարսանիք; Աւարայրի Արծիւը կամ Վարդանանք; Առողջութեան գաղտնիքը; Ապագային գաղտնիքը; Մեր ապագայ դաստիարակութիւնը եւ Էտմօն Տէմօլէնի «Նոր դաստիարակութիւնը» գրքերին:
42 էջ։
File size: 3,25 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia