Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Դավթեան, Սմբատ
Title: Ընտելարան հայ լեզուի
Publisher (standardized): տպագր. Վ. Մինասյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Վ. Մինասեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպոլիս
Year of Publication: 1905
Notes: Պատկերազարդ: Առաջին գիրք: Այբբենարանէն անմիջապէս ետքը: Ազգ. կեդր. վարչ. ուսումն խորհուրդէն վաւերացուած: 11-րդ հրատարակութիւն Դաւթեան գործակալութեան: Հինգերորդ տպագրութիւն:
Շապիկի վրա` վեցերորդ տպագր. 1906:
Շարվ. 13X9 սմ։
64 էջ, նկ.։
File size: 21.3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia