Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Բատրակ,
Բերենշտամ Վ․
Title: Ընկեր, մի՛ դաւաճանիր: Պատւի համար
Publisher (standardized): տպ. Դոնսկայա Րեչ
Publisher (as it is on book): Տպարան «Դոնսկայա Րէչ»
Place (standardized): Դոնի Ռոստով
Place (as it is on book): Րոստով Դօնի վրայ
Year of Publication: 1906
Notes: Ընկեր, մի՛ դաւաճանիր /Բատրակ/: Պատւի համար /Վ. Բերենշտամ/: Թարգմ. Մարտօ: (Հրատարակութիւն՝ «Դէպի լոյս» N 2):
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Տպագրության վայրը և տպարանը վերցված են բնագրի վերջից:
Շարվ. 16X10 սմ։
12, 4 էջ։
File size: 8․54 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia