Դիտել փաստաթուղթը Չալօի էշը
Դիտել փաստաթուղթը Չարաճճի
Դիտել փաստաթուղթը Չէլկաշ եւ հին ժամանակի պատմութիւններ
Դիտել փաստաթուղթը Չինացի երէց Հշիի կենսագրութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Չինլի երէց Հշինին Թէրճէմէի հալը
Դիտել փաստաթուղթը Չորեքլեզուեան խօսակցութիւն հայերէն-գաղղիերէն-անգղիերէն-գերմաներէն
Դիտել փաստաթուղթը Չորս աւետարաններու ծագումն ու վաւերականութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Չորս պատկեր
Դիտել փաստաթուղթը Չորս տարուան տառապանք
Դիտել փաստաթուղթը Չորրորդ դարու հայ եկեղեցին (1901, տպարան Մ. Շարաձէ եւ ընկ.)
Դիտել փաստաթուղթը Չորրորդ դարու հայ եկեղեցին (1901, տպարան Տ.Մ. Ռօտինեանցի)
Դիտել փաստաթուղթը Չորրորդ դարու հայ եկեղեցին (1903, տպարան Տ.Մ. Ռօտինեանցի)
Դիտել փաստաթուղթը Չորրորդ ընթերցարան կամ գիտելիք ու պարտիք տղոց
Դիտել փաստաթուղթը Չքնաղ Մարօն