Դիտել փաստաթուղթը Rapport sur l'unité géographique de l'Arménie
Դիտել փաստաթուղթը Ռամկական մրմունջներ (1901)
Դիտել փաստաթուղթը Ռամկական մրմունջներ (1904)
Դիտել փաստաթուղթը Ռամկավարութեան ոգին կամ անհատականութեան զարգացումը
Դիտել փաստաթուղթը Ռամկաւարութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Ռոստամ Զալ
Դիտել փաստաթուղթը Ռուբէնի զբաղմունքը: Մաս 1
Դիտել փաստաթուղթը Ռուդոլֆ Վիրխով
Դիտել փաստաթուղթը Ռուսական վանքերը Ֆինլանդիայում
Դիտել փաստաթուղթը Ռուսահայերի հասարակական զարգացումը XIX դարում: (1800-1870)
Դիտել փաստաթուղթը Ռուսահայոց գրականութիւնը սկզբից մինչեւ մեր օրերը
Դիտել փաստաթուղթը Ռուսաստանի քաղաքական կազմը եւ բանւորները
Դիտել փաստաթուղթը Ռուս բանաստեղծներ: Գրքոյկ 1
Դիտել փաստաթուղթը Ռուս բանաստեղծներ: Գրքոյկ 2
Դիտել փաստաթուղթը Ռուսերէն հատընտիր հատուածներ հայերի համար: Ա գրքոյկ
Դիտել փաստաթուղթը Ռուս-հայերէն բառգիրք
Դիտել փաստաթուղթը Ռուս մամուլի էջերում
Դիտել փաստաթուղթը Ռուս սօցիալ-յեղափոխականների ծրագիրը (1908)
Դիտել փաստաթուղթը Ռուս սօցիալ-յեղափոխականների ծրագիրը (1909)
Դիտել փաստաթուղթը Ռուս-տաճկական պատերազմը 1877-1878թ. եւ նրա հայազգի հերոսները