Դիտել փաստաթուղթը Րապպըն ազիմ կիւնիւ վէ փէյղամպէրլիքլէրին իթմամը
Դիտել փաստաթուղթը Րաֆֆի (1903)
Դիտել փաստաթուղթը Րաֆֆի (1904)
Դիտել փաստաթուղթը Րեբեկա
Դիտել փաստաթուղթը Րէսուլի քիլիսա
Դիտել փաստաթուղթը Րուհ իւլ գուտս
Դիտել փաստաթուղթը Րօբինզօն Կրուզօի ճանապարհորդութիւնը եւ զարմանալի արկածները