Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Զոլա Էմիլ
Title: Թշուառների քոյրը
Publisher (standardized): տպագր. Տիգրան Տողրամաճյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Տ. Տօղրամաճեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1909
Notes: Հրաշագործ Լումային արարքները: Թարգմանեց տիկին Վարդուհի Արամեանց: Տպակից է՝ Բօլին (1872); Ամուսնութիւնք Փարիզի (1883); Լա Մօլինառա կամ ջաղացպանին աղջիկը (1891); Հովւերգութիւնք Կալաթէա ու Էսթէլլա (1863) գրքերին:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Շարվ. 15,5X9,5 սմ։
32 էջ։
File size: 7,80 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia