Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Թուաբանական խնդիրներ եւ օրինակներ
Publisher (standardized): տպ․ Հերմես
Publisher (as it is on book): Տպարան «Հերմէս»
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1913
Notes: Պրակ Բ․։ Երրորդ տարի։ Խնդիրներ եւ օրինակներ ամբողջ եւ անուանական թուերով հազարի շրջանում։ Մոսկուայի դպրոցների ուսուցիչների։ Փոխադրեց Ար․ Սպարապետեան։ Հինգերորդ տպագրութիւն։ ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարանի «Արշակ Ալպոյաճյան» հավաքածուն ուսումնասիրելիս գտնվեց գրքի մեկ օրինակ, ինչը հնարավորություն տվեց ամբողջացնել մատենագիտական գրառումը:
Շապիկին և տիտղոսաթերթին զարդանախշ և նշում՝ «Պահեստը «Գիր» գրավաճառանոցում»։
Շարվ. 17x14 սմ։
128 էջ։
File size: 60,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2023, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library of NAS RA