Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Թուաբանական խնդիրներ եւ օրինակներ։ Մաս 1
Publisher (standardized): տպ. Հերմես
Publisher (as it is on book): Ելեքտրաշարժ տպարան «Հերմէս» Ընկ․
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1906
Notes: Տարրական դասընթացք: Մասն առաջին: Խնդիրներ և օրինակներ, առաջին հարիւրեկի թուերով և ամենահասարակ կոտորակներով: Ա եւ Բ տարի: Փոխադրեց Գրիգորիս քահ. Երզնկեանց: Իններորդ տպագրութիւն: Թուլատրուած Ս․ Էջմիածնի Ուսումնարանական Յանձնաժողովից։ (Կենդրոնական գրավաճառանոցի հրատարակութիւն):
Շարվ. 14X10 սմ։
112 էջ։
File size: 26․1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia