Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Ասատուր, Հրանտ
Ասատուր, Զապէլ
Title: Թանգարան հատընտիր հատուածներու
Publisher (standardized): տպ. Հակոբ Մաթեւոսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1911
Notes: Արձակ եւ ոտանաւոր: Միջին դասընթացք: Գ տպագր. բարեփոխուած ու ճոխացրած: Ուսումնական խորհուրդէն վաւերացուած: Կազմի վրա՝ Հրատարակութիւն Ա. Եազըճեան գրավաճառ-հրատարակիչ:
Շարվ. 14x9 սմ:
222 էջ:
File size: 5,81 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
France, Paris, Bibliothèque nationale de France
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: gallica.bnf.fr.