Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Արծրունի, Վահան
Title: Խոլերայի մասին
Publisher (standardized): տպ. Հերմես
Publisher (as it is on book): Տպարան "Հերմես"
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիզ
Year of Publication: 1904
Notes: Գլխաւորապէս Կովկասի հասարակ ժողովրդի համար: Կազմեց դ-ր Վահան Արծրունի: (Եօթերորդ ձրի յաւելուած «Առողջապահիկ թերթ»-ի: Բժշկի զրոյցներ N 13: Համառօտ հանրամատչելի հեղինակութիւն): Խմբագրուած ժողովրդական բժշկական-առողջապահիկ գրուածների խմբագրական մասնաժողովի նախագահ բժպ. Ա. Բաբայեանի կողմից: Այս հեղինակութիւնը արժանացել է Կայսերական Կովկասեան Բժշկական Ընկերութեանը կտակած Քեթխուդեանի մրցանակին:
Գիրքը նույն թվականին և նույն տպարանում տպագրվել է երկու անգամ՝ տպագրական որոշ տարբերություններով:
Շարվ. 13X8 սմ։
48 էջ։
File size: 9.55 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia