Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Հիմնական կանոնագիր Միացեալ Ընկերութեանց Հայոց (1880-1908)
Publisher (standardized): տպագր. Վ. եւ Հ. Տեր-Ներսեսյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Վ. եւ Հ. Տէր-Ներսէսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1912
Notes: (Վաւերացեալ Ազգային պատրիարքարանէն): Շապիկը՝ զարդափակ: Շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ. 13,5x9 սմ։
14 էջ։
File size: 3,69 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia