Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Բագրատունի Արսեն
Title: Ձեռնարկ կրօնական գիտելիքների: Բ տարի
Publisher (standardized): տպ. Տ. Մարկիանոս Ռոտինյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Տ.Մ. Ռօտինեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1905
Notes: Բ տարի կամ կրտսեր նախապատրաստական Բ. բաժանումն: Ծաղկաքաղ հիւսուածք Հին եւ Նոր ուխտի եւ Տէրունական պատմութիւններից, շարականներից, ժամամուտներից, աղօթքներից, սաղմոսներից եւ այլն: Մարիամեան-Յովնանեան օր. դպրոցի սաների համար: Արսէն Աւագ- Քահ. Բագրատունի:
Շարվ. 16X10 սմ։
115, 1 չհ. էջ։
File size: 30.3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia