Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Լէօ
Title: Հայկական տպագրութիւն: Հտ. 2
Publisher (standardized): տպ. Վրաց հրատարակչական ընկերության
Publisher (as it is on book): Տպարան Վրաց Հրատ. Ընկ.
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1901
Notes: Մեր կեանքը, գրականութիւնը անցեալում: Հատոր երկրորդ: XIII դ.: Առաջին մաս: Շապիկին՝ 1902:
(Հրատ. Մուրճ ամսագրի):
Շարվ. 12x7 սմ։
XVI, 610 էջ, 3 չհ. նկ.։
File size: 114 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia