Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Նոր դպրոց: Պրակ Է
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1902
Notes: Բարոյագիտութիւն, Քաղաք. Կրթութիւն, Պատմութիւն, Աշխարհագրութիւն, Թուաբանութիւն, Գիտություններ, Մայրենի լեզու: Պատկերազարդ: Տարրական ընթացք: Է. պրակ: Գիրք աշակերտին: (34-րդ հրատարակութիւն Դաւթեան գործակալութեան: Նախակրթութեան ամբողջ դասընթացք համակեդրոն դրութեամբ): Հրատարակիչ Սմբատ Դաւթեան:
Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից: Տպագրության վայրը վերցված է շապկի վերջից: Գիրքը նույն թվականին տպագրվել է երկու անգամ՝ զարդանախշերի եւ բովանդակության մասնակի փոփոխությամբ: Շապիկին՝ օտարալեզու գրություն:
Շարվ. 14x9 սմ։
72 էջ, նկ. ։
File size: 14.4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia