Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Գորկի, Մակսիմ (Գօրկիյ Մաքսիմ)
Title: Չէլկաշ եւ հին ժամանակի պատմութիւններ
Publisher (standardized): տպ. Տ. Մարկիանոս Ռոտինյանցի
Publisher (as it is on book): Տպարան Տ. Ռօտինեանցի
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1903
Notes: Թարգմ. Մուշէ վարդապետ: (Արտատպած «Լումայ» երկամսեայ հանդիսից):
Շարվ. 17x9,5 սմ։
86 էջ ։
File size: 27.5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia