Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Մամուրեան, Մատթեոս
Title: Չորրորդ ընթերցարան կամ գիտելիք ու պարտիք տղոց
Publisher (standardized): տպագր. Մամուրյանի
Publisher (as it is on book): տպագր. Մամուրեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Իզմիր
Year of Publication: 1902
Notes: Պատկերազարդ: Յօրինեց՝ Մ. Մամուրեան:
8-րդ տպագրութիւն:
Տիտղթ. վրա զարդ և օտար լեզվով գրություն:
Շարվ. 13x11 սմ։
նկ., Դ, 192 էջ։
File size: 19,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia