Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Տէր-Գաբրիէլեանց, Գաբրիէլ
Title: Քրիստոնէական վարդապետութիւն Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ
Publisher (standardized): տպ. Հերմես
Publisher (as it is on book): Տպարան "Հերմէս"
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1904
Notes: Դասագիրք հայ աշակերտների եւ աշակերտուհիների համար: Աշխատասիրեց կրօնուսոյց Տփխիսու առաջին արական գիմնազիօնի եւ «կադետսկի կորպուս»-ի Գաբրիէլ աւագ քահ. Տէր-Գաբրիէլեանց: Ի Հայրապետութեան Տեառն Տեառն Մկրտչի Ա. սրբազնագոյն կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց: Երրորդ տպագրութիւն:
Շարվ. 15X10 սմ։
93, 1 չհ. էջ։
File size: 30.3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia