Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Մորկէնթաու, Հէնրի
Title: Դեսպան Մորկէնթաուի պատմածները
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1919
Notes: Թարգմ. Միքայէլ Շամտանճեան: (Ազգային-քաղաքական մատենաշար թիւ 4): Տպագր. Յ. Ասատուրեան եւ որդիք
Տպակից է` Դեսպան Ճէրըրտի պատմածները (1919) գրքին:
Շարվ. 15x10 սմ։
394 էջ։
File size: 158 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 488-2002
Click the cover to view the interactive book.

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia