Հավաքածուի նախապատվություններ

Ընդգրկման ենթակա ենթահավաքածուներ:
Հայ գիրքը (1801-1850)
Հայ գիրքը (1512-1800)
Հայ գիրքը (1851-1900)
Հայ գիրքը (1901-1920)
Անթվակիր գրքեր, քարտեզներ, հմայիլներ
Հայերեն հատվածներ պարունակող այլալեզու գրքեր (մինչև 1800թ.)

 

Ցուցադրման նախապատվություններ

Միջերեսի լեզու:
Կոդավորում:
Միջերեսի ֆորմատ:
 

Փնտրման նախապատվություններ

Հարցման վիճակ: պարզ հարցման վիճակ
խորացված հարցման վիճակ (թույլատրում է բուլյան որոնումներ !, &, |, և փակագծերի օգտագործմամբ)
Հարցման ոճ. Նորմալ հացման վանդակի հետ
Կցված է դաշտերի հետ
Դեպքերի տարբերություններ: անտեսիր դեպքերի տարբերությունները
վերին/ստորին դեպքը պետք է համընկնի
Բառերի վերջավորություններ: անտեսիր բառերի վերջավորությունները
բառը ամբողջովին պետք է համընկնի
Շեշտերի տարբերություններ. Հաշվի չառնել շեշտերը
շեշտերը պետք է համընկնեն
Փնտրման պատմություն: մի արտածիր փնտրման պատմությունը
արտածիր փնտրման պատմության գրառումները
Վերադարձիր քանակին, համապատասխանաբար արդյունք մեկ էջում: