Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Ժամանակաւոր օրէնք Հայաստանի Հանրապետութեան ինքնավարական հաստատութիւնների
Publisher (standardized): տպ. Ս. Էջմիածնի
Publisher (as it is on book): Էլեքտրաշարժ տպարան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի
Place (standardized): Վաղարշապատ
Place (as it is on book): Ս. Էջմիածին
Year of Publication: 1919
Notes: Հաստատւած է համաձայն 1919 թւի ապրիլի 27-ի օրէնքի, մինիստրների խորհրդի մայիսի 23-ի նիստում: Հրատարակութիւն Հայաստ. Հանրապետ. ներքին գործոց նախարարութեան: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապիկից:
Շարվ.՝ 17,5x11 սմ։
84 էջ։
File size: 98,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia, ԱԳՀ-133
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia