Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Րատցէլ, Ֆ.
Title: Տարերք ազգագրութեան: Մաս 1
Publisher (standardized): տպ. Կ. Մարտիրոսյանցի
Publisher (as it is on book): Կ. Մարտիրոսեանցի տպարան
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1902
Notes: Մասն I: Գերմաներենից թարգ. Իսահակ Յարութիւնեան: Արտատպած Ազգագրական հանդիսից: (Մարդաբանական գրադարան N 4):
Գրքում կան տպագրական վրիպակներ՝ էջակալության հերթականությունը պահպանված չէ:
Շարվ. 18x11 սմ։
98 էջ ։
File size: 37.5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia