Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Title: Տեղեկագիր եւ հաշուեցոյց Թաւրիզի հայուհեաց բարեգործական միացեալ ընկերութեան 1903-1904 ուսումնական տարեշրջանի
Publisher (standardized): տպ. Հայոց առաջնորդական
Publisher (as it is on book): Ատրպատականի Հայերի Թէմական Արագատիպ
Place (standardized): Թավրիզ
Place (as it is on book): Թաւրիզ
Year of Publication: 1904
Notes: (Ընդ Հովանեաւ արեգակնափայլ Շահնշահի):
Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց տպագրության վայրի, տպարանի և էջերի քանակի:
Շարվ. 14X8 սմ։
31 էջ։
File size: 9.89 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia