Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Թէոդիկ
Title: Տիպ ու տառ
Publisher (standardized): տպ. Վահրամ եւ Հրաչյա Տեր-Ներսեսյանի
Publisher (as it is on book): տպագրութիւն Վ. եւ Հ. Տէր-Ներսէսեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1912
Notes: «Գիր»-ին ծագման եւ միջազգային ու հայկական տպագրութեան վրայ ձգուած ակնարկ մը: Գեղարուեստական տիպ, 180 պատկերներով զարդարուած: (Հայ տառերու գիւտին հազար հինգ հարիւրամեակի եւ հայ տպագրութեան ակնարկ յոբելեաններուն առթիվ (412-1512-1912): (Հրատ. Վահրամայ եւ Հրաչէի Տէր-Ներսէսեան): Տիտղթ. զարդափակ: Գրքում կա «Յաւելուած, որը տպագրվել է 10 ապրիլի 1913թ.-ին: Ը էջ»:
Շարվ. 20x14 սմ։
192, 1 չհ., Ը զարդափակ էջ։
File size: 43,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia