Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Էմրսըն
Title: Տիպար մարդիկ: Ա.
Publisher (standardized): տպ. Օնիկ Արզումանի
Publisher (as it is on book): Տպարան և կազմատուն Օ. Արզուման
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1913
Notes: Նաբոլէոն կամ ո՞վ է աշխարհի մարդը: Թարգմ. Ետան: Տիտղթ. վրա զարդ: Տպարանի տվյալները վերցված են տիտղթ. դարձերեսից:
Շարվ. 13,5x9 սմ։
Տպակից է` Կարմիր ճամբուն վրայ; Եղեռնին զոհը; Ապտ-Իւլ-Համիտի վերջին խաղը; Բերայի գիշերները; Վերջալոյսի հծծիւններ; Օսմանեան կայսրութեան անկման պատմութիւնը; Սեւ հարսանիք; Աւարայրի Արծիւը կամ Վարդանանք; Առողջութեան գաղտնիքը; Ապագային գաղտնիքը; Մեր ապագայ դաստիարակութիւնը եւ Էտմօն Տէմօլէնի «Նոր դաստիարակութիւնը» գրքերին:
34 էջ։
File size: 2,78 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia