Armenian Early Printed Books 1901 - 1920
Author: Թարխանով, Ի.
Title: Տնային բժշկարան: Պրակ Բ
Publisher (standardized): տպ. Վրաց հրատարակչական ընկերության
Publisher (as it is on book): Տպարան Վրաց Հրատարակչ. Ընկերութեան
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1903
Notes: Պրակ Բ.: Թարգմանուած «Նարօդնաեա պօլզա» ընկերութեան հրատարակութիւնից, հրատարակչի խմբագրութեամբ եւ յաւելումներով: (Հրատ. բժշկ. Գ. Բաբեանի):
Կազմի վրա` 1904: Կազմողի տվյալը վերցված է հատոր առաջինի տիտղոսաթերթից:
Շարվ. 18X10,5 սմ։
XIX, (20-448), 1 չհ էջ։
File size: 197 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia