փակիր գրադարանի այս բաժինը Հ. Ասատրյան
Դիտել փաստաթուղթը Լուսաւորն Բեթլէհէմի
Դիտել փաստաթուղթը Հայգոյժ
Դիտել փաստաթուղթը Հանրագիտակ ալպօմ 1908
Դիտել փաստաթուղթը Տարեկան տեղեկագիր Կեսարիոյ, Էվէրէկի եւ շրջակայից կարօտելոց յանձնախումբի
Դիտել փաստաթուղթը Քուրան
Դիտել փաստաթուղթը Քրիզանթէմ