փակիր գրադարանի այս բաժինը Հ. Բ. Ը. միություն
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական բարեգործ. ընդհ. միութեան գործապատումը
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան ոսկեմատեանը 1906-1913