փակիր գրադարանի այս բաժինը Հ. Թիրաքյան
Դիտել փաստաթուղթը Հայ պատգամաւորի մը հաշուետուութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Օրմանեան հանրային խղճին եւ դատաստանին առջեւ