փակիր գրադարանի այս բաժինը Հովհաննես Ափինյան
Դիտել փաստաթուղթը Արագածին
Դիտել փաստաթուղթը Բանաստեղծութիւններ: Հտ. 1 (1903)
Դիտել փաստաթուղթը Գալուստի եւ Շուշանիկի պսակուելը
Դիտել փաստաթուղթը Երեխաների սնունդը
Դիտել փաստաթուղթը Երեք մահ
Դիտել փաստաթուղթը Լէօն-Կայսր
Դիտել փաստաթուղթը Կեանքի խորշերից
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնի պատմութիւնը, նախնական հաւատալիքների նկարագիրը եւ կրօնական մեծ սիստէմների բնոյթը
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ տեղագրութիւն հնութեանց մեծին Շիրակայ եւ մայրաքաղաքին Անւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ոստիկ: Գիրք Ա
Դիտել փաստաթուղթը Սմբատի հեքեաթը (1904)