փակիր գրադարանի այս բաժինը Մ. Մամուրյան
Դիտել փաստաթուղթը Դէպի վեր (1914)
Դիտել փաստաթուղթը Կատակերգք Մոլիէրի: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր հոգաբարձութեան Ս. Լուս. Ազգ. հիւանդանոցի Զմիւռնոյ 1902 յունուար 16-1903 յունուար 15
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր հոգատար-որբախնամ ընկերութեան Զմիւռնիոյ