փակիր գրադարանի այս բաժինը Պերպերյան Զարեհ
Դիտել փաստաթուղթը Բիւզանդական հայ կայսրեր եւ կայսրուհիներ 583-830 թուականին