փակիր գրադարանի այս բաժինը Ս. Ամենափրկիչ վանք
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթագիրք ըստ ժամանակագրութեան Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ամավերջի տեղեկագիր Նոր-Ջուղայի հայոց կենտրօնական Գ.-Քանանեան, Ս. Կատարինեան ազգային երկսեռ դպրոցների եւ Գէորգ-Քանանեան մանկապարտիզի (ուսումնական մաս) 1915-1916
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնադրութիւն ընդհանուր ծխական ժողովների, երեցփոխ ու հաշուետեսաց, քահանայից եւ քահանայ-գործակալաց-Պարսկա-Հնդկաստանի հայոց թեմին
Դիտել փաստաթուղթը Կանոններ Նոր-Ջուղայի Հայոց Ազգ. դպրոցների աշակերտ-աշակերտուհիների համար եւ տեղեկութիւններ Ն.-Ջ. Հ. Ազգ. դպր. աշակերտ-ուհիների ծնողների ու խնամակալների համար
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւնք տարեկան հաշուոց 1900 ամի ազգային կրօնական, բարեգործական եւ կրթական հաստատութեանց Նոր-Ջուղայի եւ երից դպրոցաց գիւղօրէից
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտութիւնք տարեկան հաշուոց 1901 ամի ազգային-կրօնական, բարեգործական եւ կրթական հաստատութեանց Նոր-Ջուղայի եւ չորից դպրոցաց գիւղօրէից
Դիտել փաստաթուղթը Հաշիւ նուիրատւութեանց Պարսկա-Հնդկաստանի Հայոց թեմի կրթական հաստատութեանց օգտին յընթացս 1902 թուի
Դիտել փաստաթուղթը Նոր-Ջուղայի կենտրոնական, Գ.- Քանանեան եւ Ս.- Կատարինեան Ազգային երկսեռ դպրոցների եւ Գ.- Քանանեան մանկապարտէզի 1912-1913 ուսումն. տարեշրջանի կրթական մասի տեղեկագիրը
Դիտել փաստաթուղթը Նոր-Ջուղայի կենտրոնական, Գ.- Քանանեան եւ Ս.- Կատարինեան Ազգային երկսեռ դպրոցների եւ Գ.- Քանանեան մանկապարտէզի 1913-1914 ուսումն. տարեշրջանի կրթական մասի տեղեկագիրը
Դիտել փաստաթուղթը Ջուղայի Ազգային կենտրոնական, Գ. Քանանեան եւ Ս. Կատարինեան երկսեռ դպրոցների եւ Գ. Քանանեան մանկապարտիզի 1910-1911 ուսումն. տարուայ կրթական մասի տեղեկագիրը
Դիտել փաստաթուղթը Սալմաստ
Դիտել փաստաթուղթը Վարք Ս. Կատարինէ երանելի եւ իմաստասէր կուսին
Դիտել փաստաթուղթը Տարեւոր տեղեկագիր հանրական ատենին յանձանձանաց հայ ազգային հաստատութեանց Բատաւիոյ վասն 1900-ամի
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր Նոր-Ջուղայի կենդրոնական, Գէորգ-Քանանեան եւ Ս. Կատարինեան Ազգային երկսեռ դպրոցների եւ Գէորգ-Քանանեան մանկապարտէզի 1914-1915 ուսումնական տարեշրջանի (1915)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1903 թուականին Քրիստոսի