փակիր գրադարանի այս բաժինը Breitkopf & Haertel
Դիտել փաստաթուղթը Երգաբանութիւնք ճրագալուցի ծննդեան եւ զատկի եւ կարգի ջուր օրհնելոյ ծննդեան. Համաձայն կանոնաց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Երգաձայնութիւնք Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ: Մաս Ա
Դիտել փաստաթուղթը Երգաձայնութիւնք Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ: Մաս Բ
Դիտել փաստաթուղթը Երգաձայնութիւնք Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ: Մաս Գ
Դիտել փաստաթուղթը Ձայնագրութիւն հինգ ժամերգութեանց Աւագ շաբաթու համաձայն կանոնաց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ Հայոց ծաղկազարդ կիւրակէ երեկոյի երրորդ, վեցերորդ եւ տասներորդ ժամուց Աւագ հինգշաբթու եւս եւ տասներորդ ժամու Աւագ ուրբաթու