փակիր գրադարանի այս բաժինը Ս. Հակոբյանց
Դիտել փաստաթուղթը Ագնէս վէ եախօտ նէյ Չալան Գըզճըղազ
Դիտել փաստաթուղթը Գաւազանագիրք
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից ասացեալ Սրբոյն Եփրեմի Խուրին Ասորւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք աղօթից որ կոչի Կիպրիանոս
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ Սրբոց Յակովբեանց առաքելական աթոռոյ գրատան 1911-12
Դիտել փաստաթուղթը Դիտողագիր
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրութիւն Գրիգոր Վարդապետի Կամախեցւոյ կամ Դարանաղցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ճանապարհ երկնից կամ պատկերազարդ Քրիստոնէական ի Մ. Մանուկ վարժապետէ Կակոսեան Կիւրինցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մաշտոց յորում աւանդին սրբազան արարողութիւնք ազգիս ըստ սահմանադրութեան սուրբ եկեղեցւոյս Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Յայտնութեանն Յովհաննու հին հայ թարգմանութիւն (1905)
Դիտել փաստաթուղթը Յայտնութեանն Յովհաննու հին հայ թարգմանութիւն (1906)
Դիտել փաստաթուղթը Յայտնութեանն Յովհաննու հին հայ թարգմանութիւն (1911)
Դիտել փաստաթուղթը Ուղեցոյց սրբազան տեղեաց
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ Յակոբ նամ իքի առաքելլարըն նագլի
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն փոխասաց մանկանց (1903)
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ գովասանաց (1906)
Դիտել փաստաթուղթը Տետրակ գովասանաց (1914)
Դիտել փաստաթուղթը Ցուցակ գրոց տպագրելոց ի տպարանի Սրբոյ Աթոռոյս Սրբոց Յակովբեանց
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1902 թուականին Քրիստոսի եւ թուականին Հայոց 4394-4395 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԾԱ-ՌՅԾԲ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1903 թուականին Քրիստոսի եւ թուականին Հայոց 4395-4396 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԾԲ-ՌՅԾԳ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1914 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4406-4407 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԿԳ-ՌՅԿԴ