փակիր գրադարանի այս բաժինը Ս. Պետերբուրգի ընկերություն
Դիտել փաստաթուղթը Դէպի Սուրբ Էջմիածին